Anasayfa

DERGİ HK.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT YAZILARI DERGİSİ

Sanat Yazıları Dergisi, (Mayıs ve Kasım) yılda iki kez yayımlanır.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi Ulakbim Ulakbim TR dizinde taranan hakemli bir dergidir.

Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi’nde kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

 

Sahibi:

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi adına

Dekan

Prof.Dr. Nadire Şule Atılgan

 

Editör:

Doç. Fatih Kurtcu

 

Dil Editörü:

Doç. Dr. Emre DEMİREL

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Ankara

 

Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli: Yıllık - Türkçe

Yayın İdare Adresi: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 06800 Beytepe / Ankara

 

Danışma Kurulu 

Prof. Dr. Türev Berki (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)

Prof. Dr. Sibel Bozbeyoğlu (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak.)

Prof. Dr. Can Mehmet Hersek (Başkent Üniversitesi GSTMF)

Prof. Hüsnü Dokak (Hacettepe Üniversitesi GSF)

Prof. Suat Karaaslan (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fak.)

Prof. Dr. Rıfat Şahiner (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fak.)

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu (Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.)

Prof. Pelin Yıldız (Hacettepe Üniversitesi GSF)

Prof. Mustafa Yüksel (Mersin Üniversitesi GSF)

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Suzan Duygu ERİŞTİ

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü - Eskişehir

Prof. Dr. Güzin EVLİYAOĞLU

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü - Ankara

Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK 

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü - Ankara

Prof. Eylem ÖNDER

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü - Ankara

Prof. Dr. Bahar ŞENER-PEDGLEY

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü - Ankara

Doç. Dr. Emre DEMİREL

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü– Ankara

Doç. Dr. A. Pelin ŞAHİN TEKİNALP 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Nami Eren BEŞTEPE

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü - Ankara

Arş.Gör. Vildan DÜNDAR TÜRKKAN

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – Ankara

Arş.Gör. T. Dilek KAYABAŞ

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü - Ankara

Arş.Gör. Işıl TÜFEKÇİ ARDIÇ

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü – Ankara

Arş.Gör. Hilal KÜÇÜK

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü – Ankara