Anasayfa

DERGİ HK.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT YAZILARI DERGİSİ

Sanat Yazıları Dergisi, (Mayıs ve Kasım) yılda iki kez yayımlanır.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi Ulakbim Ulakbim TR dizinde taranan hakemli bir dergidir.

Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi’nde kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

 

Sahibi:

Hacettepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi adına

Dekan V.

Prof. Nadire Şule Atılgan

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü (Editör):

Prof. Bilge Sayıl Onaran

Hacettepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

ISSN: 1300-6665

e-ISSN: 2458-8903

 

Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli: Yıllık - Türkçe

Yayın İdare Adresi:

Hacettepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

06800 Beytepe / Ankara

 

Danışma Kurulu 

Prof. Dr. Türev Berki (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)

Prof. Dr. Sibel Bozbeyoğlu (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak.)

Prof. Dr. Can Mehmet Hersek (Başkent Üniversitesi GSTMF)

Prof. Hüsnü Dokak (Hacettepe Üniversitesi GSF)

Prof. Suat Karaaslan (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fak.)

Prof. Dr. Rıfat Şahiner (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fak.)

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu (Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.)

Prof. Pelin Yıldız (Hacettepe Üniversitesi GSF)

Prof. Mustafa Yüksel (Mersin Üniversitesi GSF)

 

Yayın Kurulu

Prof. Bilge Sayıl Onaran (Editör)

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Ankara

 

Prof. Ufuk Tolga Savaş

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Ankara

 

Prof. Necla Rüzgar Kayıran

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Ankara

 

Doç. Banu Bulduk Türkmen

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Ankara

 

Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Ankara

 

Doç. Seval Şener

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Ankara

 

Dr. Öğr. Üyesi Engin Sarı

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Ankara

 

Arş.Gör. Vildan Dündar Türkkan

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Ankara

 

Arş.Gör. Işıl Tüfekçi Ardıç

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Ankara

 

Arş.Gör. T. Dilek Kayabaş

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Ankara

 

Arş.Gör. Semih Çınar

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Ankara

 

Grafik Tasarım:

(Web Sitesi ve Dergi Tasarımı)

Doç. Banu Bulduk Türkmen

 

İsteme Adresi:

Hacettepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

06800 Beytepe - Ankara / Tel: (312) 299 20 62 - 82

Faks: (312) 299 20 61 / sanatyazilari.hacettepe.edu.tr

 

Baskı:

Hacettepe Üniversitesi Basımevi

Basımevi Tel: (312) 305 10 20

E-posta: basimevi@hacettepe edu.tr